Дом ученика Средње Птт школе
ПТТ Дом

 

У Дому је одржана манифестација

,,Таленти и антиталенти "