Дом ученика Средње Птт школе
ПТТ Дом

Упис у Дом одржаће се у понедељак, 31. августа од 10 до 13 часова.

Након потписивања уговора са родитељима, од 13 часова, ученици се смештају у Дом.